Auto Motiv Logo

Доставка и Гаранция

АУТОМОТИВ БГ доставя закупеното оборудване до клиента.

Извършва монтаж и пуска в експлоатация машините. Извършва необходимото обучение на персонала за работа и поддръжка.

По време на гаранционния период, извършва безплатно всички ремонти до отстраняването на евентуално възникнали заводски дефекти.