Auto Motiv Logo

Обучение, Сервиз и Техническо обслужване

• АУТОМОТИВ БГ предлага допълнително обучение на вашият персонал за работа с всички модели машини CORGHI, като издава сертификат за завършен курс, отговарящ на високите изисквания за безопасност и качество на крайната услуга.

• АУТОМОТИВ БГ разполага с квалифицирани специалисти с над 20 годишен опит, способни да отстранят всеки възникнал проблем на Вашите машини CORGHI

• АУТОМОТИВ БГ разполага с всички необходими резервни части за отстраняване на възникнал проблем на Вашите машини CORGHI

• АУТОМОТИВ БГ предлага абонаментно годишно техническо обслужване за Вашите машини CORGHI