Auto Motiv Logo

Подемници за товарни автомобили

Мобилни подемници

  • ERCO-LE 55 - подемниик мобилен за товарни автомобили 5,5 т. - 7,5 т. на колона


    Виж каталог

Ножични

  • BROOKLYN - подемник ножичен за товарни автомобили 10 т. -50 т.


    Виж каталог

Четири колонни подемници

  • TOWER - подемник с 4 или 6 колони за товарни автомобили 16 т. - 32 т.


    Виж каталог